roza68
Роза Левонова, 21 Март, 1968, Жена,
Пълно описание